polska wersja językowa english version
herb powiatu zduńskowolskiego EEA GRANTS

Naszą stronę odwiedzono
6 razy


DRUKUJ STRONĘ

Zakończenie III etapu prac

Zakończenie III etapu prac inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

W dniu 1 marca 2016 r. dokonano odbioru III etapu robót budowlanych, będącego jednocześnie odbiorem końcowym zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

W ramach etapu III wykonano, w budynku rehabilitacji i gospodarczym oraz budynku portierni:
1) docieplenie ścian zewnętrznych (w tym cokołu i piwnic przy gruncie)
2) docieplenie stropu
3) modernizacja instalacji grzewczej
4) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędneOdbiór odbył się przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Wykonawcy – firmy Finans-Bud z Kuśni k. Sieradza, przedstawicieli zarządcy nieruchomości – Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zrealizowanych robót objętych umową dotyczących etapu drugiego wyniosła 281 118,96 zł brutto.

Zakończenie II etapu prac

W dniu 26 listopada 2015 r. dokonano odbioru II etapu robót budowlanych, stanowiącego część zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.
W ramach etapu II wykonano, w budynku głównym oraz budynku pralni i kotłowni:

1) docieplenie ścian zewnętrznych (w tym poniżej gruntu)2) docieplenie stropów i stropodachów3) wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
4) roboty remontowe (m.in. remont schodów zewnętrznych, roboty malarskie, wykonanie elewacji na kominach, remont zadaszeń nad schodami)5) opaski z kostki betonowej wokół budynków
6) modernizację instalacji c.o.Ponadto, wymieniono źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, z dotychczas użytkowanej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą drewnopochodną, wykonano system instalacji solarnej, poprzez umieszczenie 18 kolektorów słonecznych na budynku pralni i kotłowni a także dokonano wymiany zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w technologii preizolowanej, o długości ponad 500 metrów.
W budynku głównym zainstalowano 3 elektryczne kotły warzelne, o pojemności 80 litrów każdy.
Odbiór odbył się przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Wykonawcy – firmy Finans-Bud z Kuśni k. Sieradza, przedstawicieli zarządcy nieruchomości – Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.Wartość zrealizowanych robót objętych umową dotyczących etapu drugiego wyniosła 2 233 139,04 zł brutto.

Zakończenie I etapu prac

W dniu 13 lipca 2015 r. dokonano odbioru I etapu robót budowlanych, stanowiącego część zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Zakres robót I etapu obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w tym bram garażowych, we wszystkich budynkach termomodernizowanego DPS w Przatówku.

Odbiór odbył się przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Wykonawcy – firmy Finans-Bud z Kuśni k. Sieradza, przedstawicieli zarządcy nieruchomości – Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wartość zrealizowanych robót objętych umową dotyczących etapu pierwszego wynosi 567 270,62 zł brutto.


18.05.2015 - Przekazanie terenu budowy

6 maja, w obecności przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego (Inwestora), Domu Pomocy Społecznej (Zarządcy) oraz firmy FINANS-BUD (Wykonawcy) dokonano protokolarnego przekazania terenu budowy realizowanego zadania obejmującego kompleks budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, tj. segmenty budynku głównego, budynek pralni i kotłowni, budynek gospodarczy i rehabilitacji oraz budynek portierni.


15.05.2015

28 kwietnia 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku odbyła się konferencja inaugurująca projekt kompleksowej termomodernizacji tej placówki realizowanego w ramach tzw. mechanizmu norweskiego.

Podczas konferencji koordynator projektu, Pani Kinga Kras z Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, przedstawiła założenia projektu, jego przewidywane rezultaty oraz planowany harmonogram realizacji robót budowlanych, natomiast Pani Magdalena Frątczak-Maciejewska, dyrektor DPS w Przatówku, przybliżyła historię i obecną działalność placówki.

prezentacja
Przedstawiono również wykonawcę robót budowlanych, firmę F.U. „FINANS-BUD” z Kuśni koło Sieradza, reprezentowaną przez Pana Mariusza Statkiewicza. Oferta złożona przez tego wykonawcę w odpowiedzi na przetarg nieograniczony została wybrana ze względu na uzyskanie najwyższej punktacji w ocenie kryterium ceny i długości okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia, spośród innych ocenianych ofert (ogółem wpłynęło ich 14).
Spotkanie uatrakcyjnił występ wokalny zespołu „Avista” z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Również 28 kwietnia 2015 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji. Zgodnie z umową firma „FINANS-BUD” będzie realizować prace termomodernizacyjne w trzech etapach:
etap I obejmować będzie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym bram garażowych, we wszystkich budynkach DPS w Przatówku w terminie do 30 czerwca 2015 r.; etap II to wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz (schody, opaski odwodnieniowe, itd.) budynków: głównego, pralni i kotłowni, a także wymianę zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w terminie do 16 października 2015 r.;
etap III obejmie wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz (schody, opaski odwodnieniowe, itd.) budynków: gospodarczego i rehabilitacji oraz portierni wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej mapy powykonawczej w terminie do 29 lutego 2016 r.
Całość prac kosztować będzie 3 081 528,62 zł.

AKTUALNOŚCI

W dniu 12 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Powiatem Zduńskowolskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 051 068,00 PLN
Kwota dofinansowania: 2 010 067,00 PLN


Wojciech Rychlik, Starosta Zdunskowolski
Z duma moge powiedziec, ze po raz pierwszy
w Zdunskiej Woli sposród wszystkich samorzadów
bedziemy korzystac z funduszy norweskich.
Jestesmy pierwszym samorzadem, któremu sie udało
pozyskac tak duza dotacje z mechanizmu norweskiego.